Naturpleje i skoven

I dette emne arbejder vi med natur- og miljøpolitik og forskellige holdninger til brug af naturen.

En del af besøget er praktisk arbejde på Naturskolens område fx. træfældning eller oprensning af søer.

Tidspunkt:            Afhængigt af emne.

Målgruppe:           7. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

økosystemer
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer
Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet Eleven har viden om biodiversitet
Natur og Miljø
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt Eleven har viden om forskellige natursyn

Tur for en gruppe lærere

Vi arrangerer ture for en gruppe lærere om et emne eller en lokalitet. Turen kan foregå på Naturskolen eller i skolens lokalmiljø evt. som naturvejledet tur.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           Lærerne.

Din tur

Vi laver en tur præcis som du ønsker det og i emner, som ligger indenfor Naturskolens fagområde.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           Alle.

Projektopgaver

Vi vil gerne tilbyde enkeltelever eller grupper af elever, der skal lave projektopgave i 9.-10. klasse, teoretisk såvel som praktisk hjælp, hvis de har valgt emner, der ligger tæt op ad Naturskolens idé og praksis.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           9. – 10. klasse.

Projektklasser

Vi vil gerne afprøve muligheden for at lave projektklasser på Svendborg Natur- og Miljøskole.

En projektklasse er tilknyttet et projekt hos os igennem et helt år. Klassens “normale” naturskolebesøg bliver start på projektet og derefter kommer klassen på besøg 2 – 3 gange i løbet af året, hvor elever og lærer selv følger op på projektet.

Tidspunkt: hele året

målgruppe: 6. – 10. klasse

Et projektforløb kunne handle om :

Områdets fugle

Fuglekasser skal holdes ved lige og erstattes med nye.

Områdets fugle registreres og observeres

Foderpladser etableres

Viden om fuglene formidles til områdets øvrige gæster og Naturskolens hjemmeside.

Tur i skolens nærmiljø

Du kan få besøg af naturskolelæreren i din klasse. Efter aftale besøges og undersøges et område i skolens nærmiljø. Der lægges vægt på, at du selv kan følge besøget op med flere ture.

Tidspunkt:             Hele året.

Målgruppe:            Alle.

Åben tur

Du kan vente med at beslutte indholdet til kort før besøget på Naturskolen

Tidspunkt:             Hele året.

Målgruppe:            Alle.

Fra æblekerner til æbleoaser.

Dette emne handler om produktion og opformering af nye æblesorter.

Det strækker sig over 6 skoleår og starter derfor i 2 kl!

Udgangspunktet er elevernes medbragte æbler, som vi sammen skiller ad og piller kernerne ud af. Dernæst lægges kernerne i potter mærket med elevnavn og æblesort og placeres et fugle- og sneglesikkert sted.

I løbet af foråret spirer æblekernene og det efterfølgende efterår besøger klassen igen Naturskolen, hvor de mange små æbletræer plantes ud i Naturskolen nye ”Abildgård”.

Eleverne følger træernes udvikling gennem årene via deres besøg på Naturskolen og i løbet af 4-5 år bærer træerne frugt første gang og kvaliteten vurderes (da man kun kender ”moderen” til en æblekerne kan man aldrig vide hvad der kommer som resultat) og træer med kedelig/uspiselig frugt ompodes det følgende forår med æblesorter efter elevernes egne ønsker.

Ps: (Emnet egner sig bedst til skoler med overbygning, da eleverne her i et vist omfang forbliver sammen)

Klassetrin. 2.

Tidspunkt: Januar

Evolution.

I arbejdet med dette emne vil vi gennem en række øvelser og opgaver med både levende og dødt materiale fokusere på de grundlæggende mekanismer i evolutionen såsom arv, variation, udvælgelse og tid.

Desuden vil vi arbejde med klassifikation og enkelte arters evolutionshistorier.

Forslag til læringsmål

  •         Eleven kender de  grundlæggende mekanismer bag evolution
  •         Eleven kan forklare den grundlæggende betydning af variation, arv, udvælgelse og tid i forhold til evolution
  •         Eleven kan give eksempler på, hvordan arter har udviklet sig inden for et afgrænset område.

Målgruppe:    8-9 klasse.

Tidspunkt:       november- februar

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Evolution
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper

Historiske emner

Flintarbejde og andet

Vi vil arbejde med primitiv flinteslagning og lave nogle meget enkle flinteredskaber. Flinteredskaberne bruges i praksis til f.eks. træfældning eller til at forarbejde læderting med.

Herudover vil vi stege og bage i rekonstruktioner af oldtidsovne, samle urter til en enkel urtesuppe o.l.

Tidspunkt:             Maj – midt i oktober.

Målgruppe:            5. – 10. klasse.

Naturskolen som ramme for alle skolens fag.

Vi vil gerne åbne mulighed for at flere af skolens fag kan bruge Naturskolen som ramme for undervisningen. Naturfagene er oplagte at arbejde med på Naturskolebesøg, men der kunne gemme sig gode ideer i andre fag og lærerteams f.eks.:

Håndværk og Design.

Grøn sløjd. Fæld selv træerne i skoven og indret snitteværkstedet i skoven eller ved bålpladsen.

Matematik

En praktisk matematikdag i skoven, hvor eleverne arbejder med konkret matematik i naturen.

Dansk

Digte med indtryk fra skoven

Afslutning på Astrid Lindgren forløb med praktiske opgaver og aktiviteter.

Sprog- og begrebsaktiviteter i naturen

Historiefortælling

Idræt

Orienteringsløb i skoven

Vandre- og gåruter i skoven

Udendørs crossfit med hjemmelavede redskaber og på hjemmelavede baner.

Madkundskab

Spiselige planter

Bålmad