Emner og aktiviteter på Naturskolen

Skovens træer:

På en fællestur gennem skoven vil vi gennem øvelser og lege lære skovens forskellige træer at kende.

Efterfølgende arbejder eleverne gruppevis med udvalgte træer, deres kendetegn og anvendelse.

Tidspunkt:             Maj – oktober

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og miljø:
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder

Skovens smådyr, alment

Vi går på jagt efter smådyr på udvalgte lokaliteter. Hensigten er at lære de almindeligste af skovens mange insekter og andre smådyr at kende samt at forstå deres betydning i skoven.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Skovens smådyr, 1

På udvalgte steder undersøger vi sammenhængen mellem de små dyr og deres forskellige levesteder som fx skovbund, træstub og træstamme. Vi undersøger enkle kårfaktorer (lys, temperatur og pH)

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            4. – 7. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds og videns mål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Naturen lokalt og globalt
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Skovens smådyr, 2

Vi undersøger sammenhængen mellem de små dyr og deres forskellige biotoper som lysninger, skovbryn, samt ung og gammel skov. Der arbejdes med kårfaktorer som lys, temperatur, pH, jordtype og bevokssning. Der forudsættes kendskab til skovens almindeligste træer.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds og videns mål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Naturen lokalt og globalt
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Økosystemer ( biologi)
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Skovens forårsplanter, alment

Vi lærer de almindeligste af forårsskovens planter at kende. For at fastholde det indlærte, laver vi en lille flora.

Bogen kan bruges på senere ture hjemme ved skolen.

Tidspunkt:             April – maj.

Målgruppe:            2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Naturen lokalt og globalt
Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Skovens forårsplanter, 1

Vi undersøger udvalgte lokaliteter. Her bestemmer vi skovtype og planter med de tilhørende kårfaktorer temperatur og lys.

Tidspunkt:                April – maj.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Naturen lokalt og globalt
Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Økosystemer ( biologi )
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Skovens forårsplanter, 2

Vi undersøger udvalgte lokaliteter. Her bestemmer vi skovtype, almindeligste træer og planter med de dertil hørende kårfaktorer: temperatur, lys, pH og jordbundstype.

Tidspunkt:               April – maj.

Målgruppe:              5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Økosystemer ( biologi )
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Forårsskovens fugle – Fuglesangen

Der arbejdes med nogle få udvalgte fugle fra forårsskoven. På en fællestur gennem skoven læres enkelte fuglelyde. Efterfølgende arbejder eleverne i små grupper med at registrere fugle i hvert deres skovstykke.

Tidspunkt:                            Marts – juni.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Skovens svampe, alment

Vi vil på en tur rundt i skoven lære navnene på de mest almindelige svampe. Der vil herudover arbejde med svampenes betydning for skoven som nedbrydere af dødt stof.

Svampene tager vi med til Naturskolen, hvor vi laver bestemmelsesarbejde og en udstilling af det indsamlede.

Tidspunkt:                Oktober – november.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
økosystemer
Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb

Mus

På en tur igennem vinterskoven leder vi efter spor fra mus. Vi lærer om de forskellige arter af mus og deres særkende.

Vi arbejder med mus som eksempel på hvordan nogle af pattedyrene klarer vinteren. Vi arbejder med begreberne: ensvarme dyr, energi, byttedyr og pattedyr.

Vi laver forskellige lege og aktiviteter der viser musenes livsvilkår i vinterskoven.

Tidspunkt:               november – februar

Målgruppe:              0. – 2. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider. Eleven har viden om organismers årscyklus.

På brombærtur

På en tur i området plukker vi brombær. Undervejs snakker vi om, brombærkrattet som biotop. Af brombær laver vi syltetøj, som vi spiser lidt af med det samme, og resten kan børnene hver især bringe med hjem (i medbragte glas).

Tidspunkt:             September.

Målgruppe:            2. – 5. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
mennesket
Eleven kan vurdere enkle kost- og motionsråd Eleven har viden om kost- og motionsråd

Primitiv mad

Ud fra årstidens planter og andre råvarer laver vi primitiv mad. Brød, suppe, fisk mm. Vi tilbereder maden over bål og i brændefyrede ovne.

Tidspunkt:              April – september.

Målgruppe:            4. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

mennesket
Eleven kan vurdere enkle kost- og motionsråd Eleven har viden om kost- og motionsråd
Krop og sundhed ( biologi)
Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning

Oplevelsestur, generelt

Oplevelsesturen vil tage de ting op, der er aktuelle den pågældende dag. Formålet er at give en naturoplevelse og at give børnene en indsigt i en række af naturens sammenhænge.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           0. – 2. klasse.

Oplevelsestur knyttet til årstiden, eller en særlig lokalitet

Det er også muligt at lave en oplevelsestur, der i særlig grad knytter sig til årstiden, f.eks. frø og frugter om efteråret, eller til en udvalgt lokalitet, f.eks. havet.

Tidspunkt:            Afhængigt af valg.

Målgruppe:           0. – 2. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Tur til den hemmelige dal

En almindelig oplevelsestur, der starter på Naturskolen. Vi følger bla en dyreveksel gennem skovterræn og kryber og klatrer gennem tæt bevoksning. Turen ender i en tidligere grusgrav væk fra offentlig vej.

Her slås lejr med mulighed for at lave bål.

Tidspunkt:            Oktober – april.

Målgruppe:           2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Naturbordet

Denne tur er en fokuseret oplevelsestur, hvor eleverne i små grupper indsamler ting fra naturen ud fra en ”tingfinderliste”. Det indsamlede sorteres og udstilles og danner grundlag for en snak om sammenhænge i naturen.

Tidspunkt:             Hele året

Målgruppe:            2. – 5. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan sortere og klassificere Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Frø og frugter

Der arbejdes med træernes frø og frugter. Vi ser på de forskellige måder, frø og frugter spredes på i skoven. De indsamlede frø sorteres og gemmes derefter indtil foråret, hvor de kan sås og fås til at spire.

Tidspunkt:             September – oktober.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

På sporjagt

På en fællestur gennem skoven lærer eleverne forskellige spor at kende. Det kan f.eks. være spor fra fødder eller ædespor og ekskrementer. Bagefter arbejder eleverne gruppevis med at finde spor i hvert deres udvalgte naturområde.

Tidspunkt:             Hele året.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Undersøgelser i naturfag
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Salt- og ferskvand

Vandets kredsløb

Dette emne handler om vandet i og omkring os, dets fysiske og kemiske egenskaber samt dets betydning for alt levende.

Gennem en række øvelser og opgaver ude og inde vil vi med udgangspunkt i vandet omkring Naturskolen (nedbør, kilder, søer og vandløb) først arbejde overordnet med vandets kredsløb og derefter med dets evne til at transportere, opløse og nedbryde samt dets betydning for områdets dyr og planter.

Tidspunkt: Fra november til februar.

Målgruppe: 7.- 10. klasse

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Økosystemer
Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer
Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og energistrømme

Søen

Eleverne arbejder gruppevis med indsamling af søens dyr og planter og lærer at kende dem. Herudover beskæftiger vi os med dyrenes tilpasning til vand og deres livsbetingelser.

Tidspunkt:                            April – oktober.

Målgruppe:            2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan sortere og klassificere Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Søen, 1

Gennem feltundersøgelser søger vi at beskrive søens sundhedstilstand. Der arbejdes med måling af fysiske kårfaktorer som temperatur og forurening samt registrering af søens dyre- og planteliv.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan sortere og klassificere Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Søen, 2

Gennem feltundersøgelser beskriver vi søens sundhedstilstand. Der arbejdes med måling af fysiske kårfaktorer som pH, temperatur, forurening og iltindhold samt registrering af dyr og planter.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Natur og Miljø
Eleven kan med enkle cykliske modeller fortælle om fotosyntese og respiration Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof
Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

Hav/kyst

Med udgangspunkt i Maegårds Odde (ca. 1,5 km fra Naturskolen), undersøges dyre- og plantelivet ved den ydre havkyst og den indre vadekyst. Dyr og planter sorteres og bestemmes på Naturskolen som afslutning på turen. .

Tidspunkt:             Maj – september.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Hav/kyst 1

Med udgangspunkt i Maegårds odde (ca. 1,5 km fra Naturskolen), udføres sammenlignende undersøgelser af dyre- og plantelivet ved den ydre havkyst, på selve Odden og ved den indre vadekyst. Udover at bestemme dyrene og tale om deres livsbetingelser, laver vi undersøgelser af fysiske forhold som temperatur, vanddybder og saltindhold.

Tidspunkt:             Maj – september.

Målgruppe:            5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Havmiljø

På udvalgte stationer fra strandkanten til ca 8 meters dybde vil vi indsamle indsamle relevante data om iltindhold, saltholdighed, sigtbarhed, strømhastighed og temperaturer fra overfladen til bunden.

Ligeledes vil vi på samme stationer indsamle dyr, planter og alger til bestemmelse samt tage bundprøver og planktonprøver.

Alle disse data og indsamlede organismer vil vi afslutningsvis bruge til at belyse havmiljøets tilstand på de forskellige stationer.

Indsamlingen af data og organismer foregår dels i waders og dels fra Naturskolens jolle.

Tidspunkt: 1 maj – 1 oktober

Målgruppe: 8-10 klasse

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag Eleven har viden om indsamling og validering af data
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning

Fisk og fiskeri

Vi fisker med ruser og garn og undersøger fiskene m.h.t. tilpasning og levevis. Vi lærer at rense og flå forskellige fiskearter og slutter af med at tilberede fangsten over bål og i rygeovn.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            7. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Mennesket
Eleven kan deltage i dissektion af dyr Eleven har viden om sammen-lignende anatomi
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Vaden, alment

Vi fanger og samler dyr og planter på det lave vand. Hvad hedder de? Hvad lever de af? Hvordan er de tilpasset livet på det lave vand?

Dyrene fra det lave vand giver gode oplevelser og er lette at holde i akvarier. Gode råd om saltvandsakvarier kan fås på Naturskolen.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Vaden, udvidet

Der arbejdes med at fange og samle dyr og planter på det lave vand. Vi lærer deres navne at kende, undersøger deres biologi og hvordan de er tilpasset livet på det lave vand. Desuden tømmer vi ruser og laver enkelte fysiske målinger som temperatur, vandstand og saltindhold.

Dyrene fra det lave vand giver gode oplevelser og er lette at holde i akvarie.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            5. -10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Bækken, 1  (foretages i andre vandløb i kommunen)

Gennem feltundersøgelser søger vi at beskrive bækkens sundhedstilstand. Der arbejdes med fysiske kårfaktorer som pH, temperatur, forurening samt registrering af bækkens dyre- og planteliv

Tidspunkt:            Maj – september.

Målgruppe:           4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Bækken, 2  (foretages i andre vandløb i kommunen)

Gennem feltundersøgelser søger vi at beskrive bækkens sundheds-tilstand. Der arbejdes med måling af fysiske kårfaktorer som pH, temperatur, forurening, iltindhold, bakterier, vandføring, strømhastighed samt registrering af bækkens dyre- og planteliv

Tidspunkt:            Maj – september.

Målgruppe:           5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Økosystemer
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Fra grundvand til spildevand

Med udgangspunkt i vandets kredsløb arbejder med menneskets brug af vand og især hvordan vores spildevand påvirker vandmiljøet.

Med fokus på organisk forurening besøger vi rensningsanlægget og lærer hvordan det fungerer.

Undervejs tager vi vandprøver til senere analyser.

Efterfølgende går vi dybden med især den biologiske rensning.

Tidspunkt:            Hele året

Målgruppe:           7. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser Eleven har viden om variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer Eleven har viden om celler og  mikroorganismers opbygning
Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer
Økosystemer
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer
Celler, mikrobiologi og bioteknologi(stort set alle kompetenceområder kan dækkes i forløbet)

Dette forløb kan fungere som et eksemplarisk forløb for den fælles naturfagsprøve. Der kan arbejdes med både Fysik/Kemi, Biologi og Geografi under besøget.

Naturpleje i skoven

I dette emne arbejder vi med natur- og miljøpolitik og forskellige holdninger til brug af naturen.

En del af besøget er praktisk arbejde på Naturskolens område fx. træfældning eller oprensning af søer.

Tidspunkt:            Afhængigt af emne.

Målgruppe:           7. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

økosystemer
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer
Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet Eleven har viden om biodiversitet
Natur og Miljø
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt Eleven har viden om forskellige natursyn

Tur for en gruppe lærere

Vi arrangerer ture for en gruppe lærere om et emne eller en lokalitet. Turen kan foregå på Naturskolen eller i skolens lokalmiljø evt. som naturvejledet tur.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           Lærerne.

Din tur

Vi laver en tur præcis som du ønsker det og i emner, som ligger indenfor Naturskolens fagområde.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           Alle.

Projektopgaver

Vi vil gerne tilbyde enkeltelever eller grupper af elever, der skal lave projektopgave i 9.-10. klasse, teoretisk såvel som praktisk hjælp, hvis de har valgt emner, der ligger tæt op ad Naturskolens idé og praksis.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           9. – 10. klasse.

Projektklasser

Vi vil gerne afprøve muligheden for at lave projektklasser på Svendborg Natur- og Miljøskole.

En projektklasse er tilknyttet et projekt hos os igennem et helt år. Klassens “normale” naturskolebesøg bliver start på projektet og derefter kommer klassen på besøg 2 – 3 gange i løbet af året, hvor elever og lærer selv følger op på projektet.

Tidspunkt: hele året

målgruppe: 6. – 10. klasse

Et projektforløb kunne handle om :

Områdets fugle

Fuglekasser skal holdes ved lige og erstattes med nye.

Områdets fugle registreres og observeres

Foderpladser etableres

Viden om fuglene formidles til områdets øvrige gæster og Naturskolens hjemmeside.

Naturvejledet tur

Naturskolen kan tilbyde ture til fjernere områder med henblik på særlige emner.

Emnerne kan være: Drejø – en ø og dens natur. Monnet – en strandeng og dens fugle. Vejstrup å. Dovns klint – fugle der trækker.

Du kan også selv komme med ønsker!

Tidspunkt:             Hele året.

Målgruppe:            Alle.

Tur i skolens nærmiljø

Du kan få besøg af naturskolelæreren i din klasse. Efter aftale besøges og undersøges et område i skolens nærmiljø. Der lægges vægt på, at du selv kan følge besøget op med flere ture.

Tidspunkt:             Hele året.

Målgruppe:            Alle.

Åben tur

Du kan vente med at beslutte indholdet til kort før besøget på Naturskolen

Tidspunkt:             Hele året.

Målgruppe:            Alle.

Evolution.

I arbejdet med dette emne vil vi gennem en række øvelser og opgaver med både levende og dødt materiale fokusere på de grundlæggende mekanismer i evolutionen såsom arv, variation, udvælgelse og tid.

Desuden vil vi arbejde med klassifikation og enkelte arters evolutionshistorier.

Forslag til læringsmål

  •         Eleven kender de  grundlæggende mekanismer bag evolution
  •         Eleven kan forklare den grundlæggende betydning af variation, arv, udvælgelse og tid i forhold til evolution
  •         Eleven kan give eksempler på, hvordan arter har udviklet sig inden for et afgrænset område.

Målgruppe:    8-9 klasse.

Tidspunkt:       november- februar

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Evolution
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper

Naturskolen som ramme for alle skolens fag.

Vi vil gerne åbne mulighed for at flere af skolens fag kan bruge Naturskolen som ramme for undervisningen. Naturfagene er oplagte at arbejde med på Naturskolebesøg, men der kunne gemme sig gode ideer i andre fag og lærerteams f.eks.:

Håndværk og Design.

Grøn sløjd. Fæld selv træerne i skoven og indret snitteværkstedet i skoven eller ved bålpladsen.

Matematik

En praktisk matematikdag i skoven, hvor eleverne arbejder med konkret matematik i naturen.

Dansk

Digte med indtryk fra skoven

Afslutning på Astrid Lindgren forløb med praktiske opgaver og aktiviteter.

Sprog- og begrebsaktiviteter i naturen

Historiefortælling

Idræt

Orienteringsløb i skoven

Vandre- og gåruter i skoven

Udendørs crossfit med hjemmelavede redskaber og på hjemmelavede baner.

Madkundskab

Spiselige planter

Bålmad