Skovens træer:

På en fællestur gennem skoven vil vi gennem øvelser og lege lære skovens forskellige træer at kende.

Efterfølgende arbejder eleverne gruppevis med udvalgte træer, deres kendetegn og anvendelse.

Tidspunkt:             Maj – oktober

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og miljø:
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder

Skovens smådyr, alment

Vi går på jagt efter smådyr på udvalgte lokaliteter. Hensigten er at lære de almindeligste af skovens mange insekter og andre smådyr at kende samt at forstå deres betydning i skoven.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Skovens smådyr, 1

På udvalgte steder undersøger vi sammenhængen mellem de små dyr og deres forskellige levesteder som fx skovbund, træstub og træstamme. Vi undersøger enkle kårfaktorer (lys, temperatur og pH)

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            4. – 7. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds og videns mål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Naturen lokalt og globalt
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Skovens smådyr, 2

Vi undersøger sammenhængen mellem de små dyr og deres forskellige biotoper som lysninger, skovbryn, samt ung og gammel skov. Der arbejdes med kårfaktorer som lys, temperatur, pH, jordtype og bevokssning. Der forudsættes kendskab til skovens almindeligste træer.

Tidspunkt:             April – oktober.

Målgruppe:            5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds og videns mål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Naturen lokalt og globalt
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Økosystemer ( biologi)
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Skovens forårsplanter, alment

Vi lærer de almindeligste af forårsskovens planter at kende. For at fastholde det indlærte, laver vi en lille flora.

Bogen kan bruges på senere ture hjemme ved skolen.

Tidspunkt:             April – maj.

Målgruppe:            2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Naturen lokalt og globalt
Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Skovens forårsplanter, 1

Vi undersøger udvalgte lokaliteter. Her bestemmer vi skovtype og planter med de tilhørende kårfaktorer temperatur og lys.

Tidspunkt:                April – maj.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Naturen lokalt og globalt
Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Økosystemer ( biologi )
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Skovens forårsplanter, 2

Vi undersøger udvalgte lokaliteter. Her bestemmer vi skovtype, almindeligste træer og planter med de dertil hørende kårfaktorer: temperatur, lys, pH og jordbundstype.

Tidspunkt:               April – maj.

Målgruppe:              5. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Natur og Miljø
Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr Eleven har viden om  karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
Økosystemer ( biologi )
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner

Biodiversitet

Vi arbejder med biodiversitetsbegrebet og hvad det betyder for naturen. Vi indsamler og registrerer arter I forskellige biotoper og sammenligner fangsterne.

Eleverne er med til at bygge og skabe levesteder for nogle af de arter vi gerne vil have flere af i naturen omkring Naturskolen. Alt efter årstiden vedligeholdes eller skabes levesteder for forskellige dyr.

Eksempler på hvilke dyr og levesteder der kunne arbejdes med:

fuglekasser, vilde bier, levesteder til padder, plante træer og buske til sommerfugle og andre insekter, bygge insekthoteller.

tidspunkt: hele året

Målgruppe: 4 – 6 klasse

Ideer til færdigheds- og vidensmål der kan arbejdet med i forbindelse med forløbet:

Natur og Miljø
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt Eleven har viden om forskellige natursyn
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder

Forårsskovens fugle – Fuglesangen

Der arbejdes med nogle få udvalgte fugle fra forårsskoven. På en fællestur gennem skoven læres enkelte fuglelyde. Efterfølgende arbejder eleverne i små grupper med at registrere fugle i hvert deres skovstykke.

Tidspunkt:                            Marts – juni.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Skovens svampe, alment

Vi vil på en tur rundt i skoven lære navnene på de mest almindelige svampe. Der vil herudover arbejde med svampenes betydning for skoven som nedbrydere af dødt stof.

Svampene tager vi med til Naturskolen, hvor vi laver bestemmelsesarbejde og en udstilling af det indsamlede.

Tidspunkt:                Oktober – november.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
økosystemer
Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb

Mus

På en tur igennem vinterskoven leder vi efter spor fra mus. Vi lærer om de forskellige arter af mus og deres særkende.

Vi arbejder med mus som eksempel på hvordan nogle af pattedyrene klarer vinteren. Vi arbejder med begreberne: ensvarme dyr, energi, byttedyr og pattedyr.

Vi laver forskellige lege og aktiviteter der viser musenes livsvilkår i vinterskoven.

Tidspunkt:               november – februar

Målgruppe:              0. – 2. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider. Eleven har viden om organismers årscyklus.

Naturbordet

Denne tur er en fokuseret oplevelsestur, hvor eleverne i små grupper indsamler ting fra naturen ud fra en ”tingfinderliste”. Det indsamlede sorteres og udstilles og danner grundlag for en snak om sammenhænge i naturen.

Tidspunkt:               Hele året

Målgruppe:              2. – 5. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan sortere og klassificere Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

På brombærtur

På en tur i området plukker vi brombær. Undervejs snakker vi om, brombærkrattet som biotop. Af brombær laver vi syltetøj, som vi spiser lidt af med det samme, og resten kan børnene hver især bringe med hjem (i medbragte glas).

Tidspunkt:             September.

Målgruppe:            2. – 5. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe
mennesket
Eleven kan vurdere enkle kost- og motionsråd Eleven har viden om kost- og motionsråd

Primitiv mad

Ud fra årstidens planter og andre råvarer laver vi primitiv mad. Brød, suppe, fisk mm. Vi tilbereder maden over bål og i brændefyrede ovne.

Tidspunkt:              April – september.

Målgruppe:            4. – 10. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

mennesket
Eleven kan vurdere enkle kost- og motionsråd Eleven har viden om kost- og motionsråd
Krop og sundhed ( biologi)
Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning

Oplevelsestur, generelt

Oplevelsesturen vil tage de ting op, der er aktuelle den pågældende dag. Formålet er at give en naturoplevelse og at give børnene en indsigt i en række af naturens sammenhænge.

Tidspunkt:            Hele året.

Målgruppe:           0. – 2. klasse.

Oplevelsestur knyttet til årstiden, eller en særlig lokalitet

Det er også muligt at lave en oplevelsestur, der i særlig grad knytter sig til årstiden, f.eks. frø og frugter om efteråret, eller til en udvalgt lokalitet, f.eks. havet.

Tidspunkt:            Afhængigt af valg.

Målgruppe:           0. – 2. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Tur til den hemmelige dal

En almindelig oplevelsestur, der starter på Naturskolen. Vi følger bla en dyreveksel gennem skovterræn og kryber og klatrer gennem tæt bevoksning. Turen ender i en tidligere grusgrav væk fra offentlig vej.

Her slås lejr med mulighed for at lave bål.

Tidspunkt:            Oktober – april.

Målgruppe:           2. – 4. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Frø og frugter

Der arbejdes med træernes frø og frugter. Vi ser på de forskellige måder, frø og frugter spredes på i skoven. De indsamlede frø sorteres og gemmes derefter indtil foråret, hvor de kan sås og fås til at spire.

Tidspunkt:             September – oktober.

Målgruppe:            4. – 6. klasse.

Ideer til hvilke færdigheds- og vidensmål der kan arbejdes med i forbindelse med besøget:

Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur Eleven har viden om dyr, planter og svampe

På sporjagt

På en fællestur gennem skoven lærer eleverne forskellige spor at kende. Det kan f.eks. være spor fra fødder eller ædespor og ekskrementer. Bagefter arbejder eleverne gruppevis med at finde spor i hvert deres udvalgte naturområde.

Tidspunkt:             Hele året.

Målgruppe:            3. – 6. klasse.

Undersøgelser i naturfag
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
Undersøgelser i naturfag
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder